Coraz więcej twórców decyduje się na dodanie napisów do filmu, nawet w sytuacji, gdy nie jest on skierowany do obcojęzycznej widowni. Jest to związane nie tylko ze zwiększającą się świadomością i otwartością na osoby mające problemy ze słuchem lub niesłyszące, ale również z pewnym pozytywnym trendem, by wszelka twórczość była dostępna jak najszerszemu gronu odbiorców w każdym możliwym czasie.

Napisy do filmu - czym się charakteryzują?

Napisy do filmu to nic innego jak zapis tekstu mówionego w danym nagraniu stworzony w taki sposób, by podczas jego odtwarzania, odpowiednie kwestie pojawiały się na ekranie w odpowiednim czasie, tj. w momencie gdy są faktycznie wypowiadane. Powinny być one przygotowane z myślą o tym, by widz, nie mając dostępu do ścieżki dźwiękowej, nie miał wątpliwości kto wypowiada wyświetlaną kwestię. Ponadto napisy do filmu zawierają kody czasowe, czyli określenie w którym momencie nagrania dana kwestia dialogowa ma pojawić się na ekranie. Obecnie przy tworzeniu napisów do filmu korzysta się z odpowiedniego oprogramowania, które jest w stanie dopasować tekst do poszczególnych klatek filmu z dokładnością do ułamków sekundy. W naszym innym wpisie na blogu tłumaczymy dokładnie jak samodzielnie przygotować napisy do filmu za darmo.

Napisy do filmu to nie to samo co transkrypcja nagrania.

Obie te formy zapisu mowy do postaci tekstowej służą nieco innym celom. O transkrypcji nagrań pisaliśmy już w innym artykule na blogu.

Transkrypcja nagrania to nie to samo co napisy do filmu. Napisy do filmu zawierają kody czasowe, aby odpowiednio dopasować moment, w którym tekst pojawi się na ekranie. Transkrypcja natomiast może zawierać podział na osoby wypowiadające się w nagraniu (wtedy jej prawidłowa nazwa to Stenogram); przy napisach takiego podziału nie spotkamy.

Stworzenie odpowiednich napisów do nagrania to nie jest wyłącznie spisanie wypowiedzianych kwestii i dołączenie ich do filmu. W rzeczywistości istnieją zasady, dobre praktyki, które sprawiają, że napisy są przystępne, łatwe do przyswojenia, gdy podczas czytania napisów na ekranie dzieje się akcja, a z głośników dobiegają dźwięki, które mogłyby nas rozproszyć. Zasady te dotyczą m.in:

  1. Odpowiedniej czcionki napisów,
  2. Umieszczenia napisów,
  3. Czasu w jakim wyświetlane są poszczególne kwestie,
  4. Graficznego ich przedstawienia.

Dziękuję za Twoją uwagę!