Jeśli kiedykolwiek pracowałeś z nagraniem, by uzyskać z niego wybrane wypowiedzi, to na pewno wiesz, z jakimi trudnościami się to wiąże. Niedostępność nagrania w formie pisemnej znacznie wydłuża pracę. W takiej sytuacji stoją strony i pełnomocnicy biorący udział w rozprawie przed sądem, gdzie postępowanie ma określone prawem ramy i terminy, których trzeba dotrzymywać, a przebieg rozprawy rejestrowany jest w formie cyfrowej.

Stenogram sporządza się najczęściej z nagrania z rozprawy sądowej, gdzie zarejestrowane jest przesłuchanie świadków, podczas którego padły argumenty przemawiające np. za winą jednej ze stron. Może on być także wykonany na podstawie prywatnego nagrania stron, dzięki czemu stanie się dowodem w sprawie, ułatwiającym zidentyfikowanie winnego.

Jakie korzyści daje stenogram w sprawie sądowej?

  • Większe szanse na wygranie sprawy w sądzie
  • Oszczędność czasu przy poszukiwaniu dowodów z nagrania
  • Prosta identyfikacja mówcy poprzez przypisanie mu konkretnych wypowiedzi
  • Łatwość w powrocie do konkretnych treści przy pisaniu pism procesowych
  • Brak konieczności pisania wypowiedzianych treści ze słuchu

Stenogram z rozprawy sądowej, jako forma transkrypcji nagrania wideo, poprawia zatem wydajność, która jest tak ważna w pracy zawodowej. Często dzięki zapisaniu czegoś, pewne rzeczy stają się bardziej oczywiste. Stenogram z rozprawy sądowej pomoże dostrzec zależności i powiązania pomiędzy kwestiami poruszanymi podczas rozprawy, a które dotąd nie rzucały się w oczy.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnie wykonanego stenogramu, chętnie go dla Ciebie wykonamy - kontakt.