Chcąc wykorzystać nagranie jako dowód w sprawie sądowej, należy liczyć się z koniecznością sporządzenia profesjonalnego stenogramu. Taki dokument powinien być przygotowany ze szczególną starannością i rzetelnością. Przydaje się on szczególnie przy sprawach rozwodowych i gospodarczych.

Co powinien zawierać stenogram?

Stenogram do sądu powinien zawierać kilka istotnych elementów takich jak:

  • Data sporządzenia dokumentu
  • Tytuł nagrania, którego dotyczy
  • Legenda i podział na osoby występujące na nagraniu
  • Przedziały czasowe, czyli wyróżnienie jaki tekst i kiedy występuje (np. między 2 a 4 minutą nagrania)
  • Opis emocji uczestników rozmowy
  • Istotne w konteście rozmowy dźwięki otoczenia lub wydarzeń (np. uderzenie ręką w stół).

Tylko w ten sposób osoba zapoznająca się z treścią stenogramu będzie w stanie zrozumieć kontekst całej sytuacji.

Dlaczego do wykonania stenogramu warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy?

Przede wszystkim chodzi o wiarygodność. Stenogram wykonany we własnym zakresie może zostać podważony przez sąd z oczywistego powodu - zawarcia w nim tekstu, który jest zmieniony względem oryginalnej wypowiedzi występującej na nagraniu. Z tego względu warto skorzystać z usług firmy, która nie jest powiązana z rozprawą. Jest to swego rodzaju potwierdzenie od strony trzeciej, że osobiście nie ingerowało się w treść tekstu.

Jak wygląda stenogram do sądu wykonywany przez naszą firmę?

W ProTranskrypcjach posiadamy specjalny, opracowany przez nas szablon dokumentu jakim jest stenogram. Poza elementami wymienionymi w niniejszym tekście docelowy plik posiada:

  • Pieczątkę firmową wraz z podpisem osoby z naszego zespołu
  • Dane firmy
  • Logotyp ProTranskrypcje.pl

Jest to traktowane przez organy ścigania i sądy jako wspomniane wcześniej potwierdzenie, że osobiście nie ingerowało się w treść nagrania. Skąd to wiemy? Współpracujemy bezpośrednio z Komendami Wojewódzkimi Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji i licznymi kancelariami prawnymi.

Jeżeli więc potrzebujesz stenogramu do swojej sprawy sądowej lub masz jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu.